Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bóbita csoport 

Bepillantás az 5-6 évesek csoportjának életébe

Ebben a korban érik be az a folyamat, melynek eredményeként a kisgyermekek óvodás kor végére elérik az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermekek mind testileg, mind lelkileg és szociálisan meg kell, hogy érjenek az eredményes, kudarc nélküli iskolai életre.
Nagycsoport végére gyermekeink nyitott érdeklődéssel, a tanuláshoz szükséges képességeik birtokában alkalmassá válnak az iskolakezdésre. Fejlődik szándékos figyelmük, fokozatosan növekszik annak tartalma, terjedelme, a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés. Kommunikációjuk érthető, folyamatos, ismerik az elemi viselkedési szabályokat, képesek az együttműködésre, kapcsolatteremtésre, késleltetni tudják szükségleteiket. Kitartása, munkatempója, önállósága, önfegyelme teszi érette az 5-6 éves gyermeket a nevelési év végére az iskolai munkára.
Az óvodai nevelési folyamat célja, feladata, hogy az óvodáskor végére a gyermeki személyiség harmonikus testi, lelki és szociális fejlődése az egyéni adottságok figyelembe vételével megvalósuljon, a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében szakemeber segítségének igénybe vételével.
Óvodai életünk különböző tevékenységformái, mint a játék, a mozgás, a munka jellegű  tevékenységek, a tevékenységekben megvalósuló tanulás célja, hogy az óvodai élet bármely szituációjában a gyermekek kíváncsiságának, mozgásvágyának, érdeklődésének, tudásvágyának kielégítése valósuljon meg.


 
Kiss Zsanett

Kiss Zsanett

Óvónő
Németh Tímea

Németh Tímea

Óvónő
Szalainé Törő Krisztina

Szalainé Törő Krisztina

Dajka
Fábiánné Szalai Erna

Fábiánné Szalai Erna

Pedagógiai asszisztens