Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Katica csoport 

Mit is csinálunk a 3-4 évesek csoportjában?
A 3-4 éves kisgyermekeknél az óvodába lépéskor az anyától, családtól való elszakadás megkönnyítése érdekében a családlátogatás, az anyás beszoktatás lehetőségét már a nyár folyamán biztosítja intézményünk. A beszoktatás időszakában megismeri a társakat, ismerkedik csoportszobájával, annak játékeszközeivel, a játékhelyekkel, a játék feltételeivel. Később már eligazodnak az óvoda helyiségeiben, udvarán, közvetlen környékén is. Kisóvodásaink megismerkednek minden intézményünkben dolgozó felnőttel, a másik csoportba járó gyermekekkel. Ebben az időszakban különösen nagy jelentőséggel bír a szeretetteli, nyugodt, biztonságos légkör megteremtése, a másság és egymás elfogadása. A gyermekeink létrehozzák első, családon kívüli kapcsolataikat, barátokat választanak, megtanulják az alkalmazkodást helyzeteinkhez, társaikhoz, felnőttekhez.
Egymásmellettiség illetve összedolgozás is jellemzi tevékenységeiket. Alakul énképük, önmagukat azonosítják, főbb testrészeiket felismerik, megnevezik. Az önkiszolgálási, gondozási és munkajellegű tevékenységeik során is minden gyermeket önmagához viszonyítva fejlesztünk, ha szükséges tevőlegesen segítünk, buzdítással, dicsérettel motiválunk. Színes, változatos tevékenységeket  biztosítunk számukra az egész nap folyamán, ezek révén egyre több és mélyebb értelmű tapasztalatokra tesznek szert, melyek során egyre jelentősebb szerepet kap beszédértésük,  alapszókincsük kialakítása.
Célzottan, de játékosan fejlesztjük finommotorikájukat, kézügyességüket, koncentráló képességüket. Az egész óvodai nap folyamán rendelkezésükre áll a színes ceruza, gyurma, zsírkréta, nagy méretű gyöngy, színes papír, papírragasztó, nagyméretű ecset és festék. Naponta változatos, érdekes tevékenységekkel, meghatározott, de rugalmas napirend szerint igyekszünk differenciáltan fejleszteni gyermekeinket. Sokat mondókázunk, ölbeli játékokat játszunk, verselünk, körjátékozunk és bábozunk. Bekapcsolódunk az óvoda hagyományos eseményeibe, ünnepeibe képességeiknek, egyéni sajátosságaiknak megfelelően. Egészségük megőrzése és erősítés érdekében rendszeresen tartózkodunk a szabadban. Ismereteiket séták, kirándulások során, közvetlen tapasztalati úton, játékos tevékenykedtetések útján igyekszünk bővíteni.
A nagymozgásos játékok szervezésével, a mindennapi testneveléssel a mozgásöröm átélését biztosítjuk, melynek során fejlesztjük a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgását, egyensúlyérzékét, testi képességeit. A rostokban gazdag, vitamindús ételeket, gyümölcsöket, zöldségeket igyekszünk megszerettetni velük, ezeket rendszeresen kínáljuk számukra.
A szokások megalapozását, a mozgás és játéktevékenység elsődlegességét, a biztonságérzet megalapozását, az anyanyelv komplexitásának érvényesítését minden területen kiemelt feladatnak  tekintjük a 3-4 éves kisgyermekeink körében.
 
Versegi Imréné

Versegi Imréné

Óvónő
Kovács Alexandra

Kovács Alexandra

Pedagógiai asszisztens
Sövegjártó Andrea

Sövegjártó Andrea

Dajka