Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Katica csoport 

Bepillantás az 5-6 évesek csoportjának életébe

Ebben a korban érik be az a folyamat, melynek eredményeként a kisgyermekek óvodás kor végére elérik az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermekek mind testileg, mind lelkileg és szociálisan meg kell, hogy érjenek az eredményes, kudarc nélküli iskolai életre.
Nagycsoport végére gyermekeink nyitott érdeklődéssel, a tanuláshoz szükséges képességeik birtokában alkalmassá válnak az iskolakezdésre. Fejlődik szándékos figyelmük, fokozatosan növekszik annak tartalma, terjedelme, a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés. Kommunikációjuk érthető, folyamatos, ismerik az elemi viselkedési szabályokat, képesek az együttműködésre, kapcsolatteremtésre, késleltetni tudják szükségleteiket. Kitartása, munkatempója, önállósága, önfegyelme teszi érette az 5-6 éves gyermeket a nevelési év végére az iskolai munkára.
Az óvodai nevelési folyamat célja, feladata, hogy az óvodáskor végére a gyermeki személyiség harmonikus testi, lelki és szociális fejlődése az egyéni adottságok figyelembe vételével megvalósuljon, a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében szakemeber segítségének igénybe vételével.
Óvodai életünk különböző tevékenységformái, mint a játék, a mozgás, a munka jellegű  tevékenységek, a tevékenységekben megvalósuló tanulás célja, hogy az óvodai élet bármely szituációjában a gyermekek kíváncsiságának, mozgásvágyának, érdeklődésének, tudásvágyának kielégítése valósuljon meg.
 
Horváth Zsuzsanna

Horváth Zsuzsanna

Óvónő
Bencze Jánosné

Bencze Jánosné

Pedagógiai asszisztens
Kovács Alexandra

Kovács Alexandra

Pedagógiai asszisztens
Szilvás Andrea

Szilvás Andrea

Dajka