Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Kerekerdő csoport 

Mindennapok a 4-5 évesek csoportjában
A kiscsoportban tanultakat tovább erősítjük, így pl. a higiénés szokásokat, szabályokat. Megteremtjük, hogy olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen a gyermek, mely igazodik egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, kompetenciájához, fejlődési üteméhez. A tevékenységekhez nyugodt, biztonságos légkört teremtünk.
Családias légkörben zajlik óvodai életünk, otthonos környezetet teremtünk a gyermekeknek. A gyermekek a csoportunkba behozhatják kedvenc tárgyukat (plüss figura), hogy az otthonosságot és a biztonságérzetet ezek a tárgyak is erősítsék. Ebben az életkorban arra törekszünk, hogy az erkölcsiség az egymásra figyelésben, az együttműködésben, segítségadásban megnyilvánuljon, illetve néhány együttélési szabály betartásába (köszönés, játékeszközök elkérése egymástól, játékok helyrerakása).
 Az optimális fejlődés érdekében minden gyermek esetében alkalmazzuk a személyre szabott, egyéni jellemvonások, képességek figyelembe vételével az egyéni bánásmód elvét. A kiemelt figyelmet igénylő gyermek esetében a fejlesztési tervben megfogalmazott fejlesztési feladatok megvalósítása, értékelése. Elősegítjük a tehetséges gyermekek kibontakozását.
Az értelmi nevelést változatos tevékenységeken keresztül, a kultúraátadás hatásrendszerében, az óvodai nevelési módszerek segítségével elsődlegesen a gyermek szabad játéka által valósítjuk meg. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladatunk. Játék közben szerzett ismeretek, tapasztalatok mellett a mindennapi tevékenységeken bővítjük ismereteiket, fejlesztjük értelmi képességeiket.  Szívesen játszanak dramatizálást, bábozást. Megjegyzik, felidézik kérdések alapján a mese legfontosabb elemeit. A könyvek állagának megőrzésére tanítjuk őket.
Ismerkedünk a halk-hangos közötti különbséggel az egyenletes lüktetést változatos mozgással végezzük. Néhányan felismerik a jól ismert dalokat dúdolásról vagy hangszerről. Felismerik a finomabb zörejhangokat, egymás hangjait. Szívesen ismerkednek a különböző ábrázolási technikákkal, anyagokkal, tudnak formákat mintázni. Ismerik az alapszíneket, megjelenítik munkáikban. Mozgások tempójára, ritmusára, irányára, térbeli helyzetüknek változtatására képesek. Mozgásuk harmonikus, összerendezett. Egyenletes járást tapssal kísérik. Labdát képesek eldobni, gurítani. Összehasonlítanak, szétválogatnak tárgyakat, növényeket, állatokat különböző szempontok szerint. Ismerik az elemi gyalogos közlekedés, szabályait. Képesek mennyiségek, halmazok összemérésére. Elemi ismereteik vannak a családjukról.
 
Somogyiné Baumgartner Lívia

Somogyiné Baumgartner Lívia

Óvónő
Pődörné Sütő Aliz

Pődörné Sütő Aliz

Óvónő
Sándor - Kurucz Bianka

Sándor - Kurucz Bianka

Pedagógiai asszisztens
Nagy Enikő

Nagy Enikő

Dajka