Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Óvodásokért Alapítvány

Alapítvány adószáma: 18889703-1-18

Alapítvány bankszámlaszáma: 11747006-20145775

Alapítvány célja: 

Az Óvodásokért Alapítvány a Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde intézményébe járó gyerekek neveléséhez nyújt segítséget. Célja, hogy hozzájáruljon a gyermeki személyiség fejlődéséhez, fejlesztéséhez, az ehhez szükséges tárgyi eszközök biztosításához. Elképzelései, céljai megvalósításában együtt működik az intézmény vezetőjével, pedagógusaival. Felméri a szakmai megvalósításhoz szükséges igényeket, s összhangba hozza a szükséges és a lehetséges elemeket, lehetőségeket, pénzügyi forrásokat. Igyekszik megteremteni a tárgyi eszközöket, az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat, támogatásokat, az ADÓ 1%-nak gyűjtését koordinálja. Az Alapítvány 2000-ben jött létre azzal a céllal, hogy a pedagógusok mindennapi szakmai tevékenységeik mellett egy olyan cél érdekében is dolgozzanak, amely segítheti őket abban, hogy magasabb fokon tudják biztosítani a gyermekek differenciált, egyéni fejlesztését. Az Alapítvány tevékenységének köszönhető, hogy minden évben tudtunk játékokat vásárolni az intézményben a karácsonyi ünnepkör keretében megrendezésre került fenyőünnepre a karácsonyfa alá. Számos óvodai esemény megszervezéséhez nyújtottunk segítséget, mind a tárgyi feltételek biztosítása, mind a szervezési feladatok terén. Folyamatosan keressük a lehetőségeket arra vonatkozóan, hogy miként tudnánk fejleszteni az intézmény nyújtotta szolgáltatások tárgyi eszközeit. Alapítványunk minden évben egyeztet az intézményvezetővel, hogy a vezető adott nevelési évre vonatkozó munkatervében mely programokhoz kér segítséget és melyhez tudunk támogatást nyújtani. Az elképzelések ismeretében szervezetünk ennek megfelelően keresi a lehetőségeket, támogatásokat.